خانه / مدرسه ها (صفحه 4)

مدرسه ها

ثبت نام مدارس شاهد کهنه‌دان – گت‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد کهنه‌دان – گت‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کهنه‌دان – گت‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کهنه‌دان – گت‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان کهنه‌دان – گت‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کهنه‌دان – گت‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کهنه‌دان – گت‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کهنه‌دان – گت‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خراب میانرود – خرمن‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد خراب میانرود – خرمن‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خراب میانرود – خرمن‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خراب میانرود – خرمن‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان خراب میانرود – خرمن‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خراب میانرود – خرمن‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خراب میانرود – خرمن‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خراب میانرود – خرمن‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چماب – شهرک چنگوله

ثبت نام مدارس شاهد چماب – شهرک چنگوله ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چماب – شهرک چنگوله در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چماب – شهرک چنگوله طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله : آزمون مدارس تیزهوشان چماب – شهرک چنگوله هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چماب – شهرک چنگوله

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چماب – شهرک چنگوله ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چماب – شهرک چنگوله  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دمرود – سرورآباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دمرود – سرورآباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دمرود – سرورآباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دمرود – سرورآباد

ثبت نام مدارس شاهد دمرود – سرورآباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دمرود – سرورآباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دمرود – سرورآباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد : آزمون مدارس تیزهوشان دشت‌آباد علیا – دلفان‌آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دمرود – سرورآباد

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دمرود – سرورآباد ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دمرود – سرورآباد  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان هلان بالا – بن باباجان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بان هلان بالا – بن باباجان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بان هلان بالا – بن باباجان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بان هلان بالا – بن باباجان

ثبت نام مدارس شاهد بان هلان بالا – بن باباجان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بان هلان بالا – بن باباجان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بان هلان بالا – بن باباجان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »