خانه / مدرسه ها

مدرسه ها

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کردعلی – کردقشلاقی

ثبت نام مدارس شاهد کردعلی – کردقشلاقی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کردعلی – کردقشلاقی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کردعلی – کردقشلاقی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی : آزمون مدارس تیزهوشان کردعلی – کردقشلاقی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کردعلی – کردقشلاقی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کردعلی – کردقشلاقی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کردعلی – کردقشلاقی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند

کارت ورود به جلسه تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند

ثبت نام مدارس شاهد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند : آزمون مدارس تیزهوشان محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی محمدآباد افخم‌الدوله – مزرعه الوند  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خیکان – درا پی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان خیکان – درا پی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان خیکان – درا پی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد خیکان – درا پی

ثبت نام مدارس شاهد خیکان – درا پی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد خیکان – درا پی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد خیکان – درا پی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی : آزمون مدارس تیزهوشان خیکان – درا پی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خیکان – درا پی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خیکان – درا پی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی خیکان – درا پی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی

ثبت نام مدارس شاهد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی طبق ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی مدارس تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی : آزمون مدارس تیزهوشان قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی قشلاق تک قوئی مطلب و علی‌خان – قشلاق تره‌چی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهراسب – فراغه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شهراسب – فراغه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شهراسب – فراغه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »